Blog Posts

Post nào có ích hãy lưu lại và chia sẻ cho bạn bè nhé! Cảm ơn bạn đã đọc ;)

Nghị định là (một loại văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ) hình thức văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu được chính phủ sử dụng …

Một câu nói của Gold D. Roger dành cho những đứa trẻ muốn lên thuyền ra khơi: AI RỒI CŨNG ĐẾN LƯỢT MÌNH! Cách nói khẳng khái này đại ý …

Khẩu ngữ là ngôn ngữ tồn tại chủ yếu ở dạng nói, được sử dụng để trao đổi tư tưởng, tình cảm trong sinh hoạt hằng ngày. Hình thức thông …

Một vài ghi chép, tìm hiểu về cương lĩnh Cương lĩnh là danh từ chỉ Tổng thể những điểm chủ yếu về mục đích, đường lối, nhiệm vụ cơ bản …

1. Nguyên cớ Với sức mạnh của TypeScript và sự hoàn thiện của JavaScript nó đã cho phép chúng ta làm được nhiều thứ. Kể đến hệ thống …

1. ExcelDataReader Lightweight and fast library written in C# for reading Microsoft Excel files Main Features Support Excel file …

Đại ca tôi thường nói: Thà nhiều tiền quản lý lỏng lẻo còn hơn quản lý chặt mà ít tiền Câu nói khá thâm cay để tôi phải xem lại các …

Ý niệm ban đầu về tổ chức Nói đến một tổ chức dù là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hoặc hay một hiệp hội đồng nghĩa là nói đến CƠ CẤU …

1. Định nghĩa mạng lưới Theo từ điển mở Wiktionary thì mạng lưới được định nghĩa như sau: Hệ thống dây hoặc đường nối với nhau, hình …