Artificial Intelligence

Một số phương pháp làm giảm hiện tượng Overfitting

Một số các phương pháp làm giảm hiện tượng quá khớp trong quá trình huấn luyện mạng nơ-ron. Weight-decay: … Weight-sharing: … Early stopping Model averaging Bayesian fitting of neural nets Dropout Generative pre-training Etc

Lộ trình 8 bước để bắt đầu học AI

Đến giờ tôi vẫn mù mờ rất nhiều về AI và các chương trình học máy, mặc dù năm cuối đại học, kỳ 01/2012 đã tự tay cài đặt mạng nơ-ron từ đầu bằng C# và tham gia một dự án thực tế ở 1 trường ĐH Việt Nam, với đề tài: Dự báo tỉ lệ NGHỈ HỌC của học viên chương trình đào tạo từ xa. Kết quả chính mà nhóm chúng tôi đã đạt được bao gồm 2 mô hình và các nhân tố chính ảnh hưởng đến khả năng NGHỈ HỌC của học viên, căn cứ dựa trên hồ sơ thông tin.