BotScript

Hoàn thiện đặc tả ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo BotScript v1.3.0

Hai tháng vừa rồi mình quá bận với công việc công ty, do các dự án lớn cần tập trung toàn bộ quân chủ lực để hoàn thiện gấp rút dự án, đến nay cơ bản dự án đã và đang triển khai bước đầu! Nay cũng vừa để giải trí, vừa làm đỡ căng thẳng nên lại chăm chăm vào ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo BotScript do chính bản thân mình phát minh ra 😄