CSS3

Tạo responsive table sử dụng kỹ thuật Flexbox

Table là một thành phần quan trọng để biểu thị dữ liệu, tuy nhiên, đối với màn hình nhỏ, ví dụ: điện thoại di động và máy tính bảng, nó cũng rất quan trọng để thể hiện dữ liệu theo cách khác nhau. Nếu không, việc hiện thị có thể trở nên hỗn loạn! Bạn nghĩ sao nếu ta thiết kế table sử dụng các thẻ div kết hợp với việc dàn trang sử dụng Flexbox layout?

CSS3 Flexbox

Sử dụng CSS để dàn bố cục trang web là một việc không dễ dàng. Trong rất nhiều trường hợp muốn tạo bố cục trang web như mong muốn, chúng ta thường sử dụng thuộc tính float ở rất nhiều nơi và đặt position: absolute cho những thành phần con nằm trong những thành phần cha có position: relative, việc này khiến ta phải viết rất nhiều code CSS và kết quả thì thực sự là khó đoán trước?