GraphQL

Lựa chọn Gatsby hay Nextjs

Gatsby vs Next Gatsby và Nexjs gần đây khá hot và được cộng đồng quan tâm. Nhìn qua, thì cả hai có vẻ rất giống nhau, và có một số điểm chung như: Khởi tạo dự án web rất nhanh Mặc định khởi tạo web SPA Mặc định hỗ trợ SEO Có đội ngũ kinh nghiệm Những điều trên khiến bạn có thể thấy khó lựa chọn thằng nào để sử dụng?