Howto

Sử dụng mô hình được huấn luyện bằng Tensorflow trong C++

Một trong những khả năng của Tensorflow đó là định nghĩa và huấn luyện model sử dụng Python API và chuyển model học được sang sử dụng trong C++. Các bước thực hiện Định nghĩa input, output graph của model Lưu lại các checkpoints. (Bước này rất quan trọng, bởi vì tất cả các biến được huấn luyện và lưu giữ ở bước này) Lưu lại graph (raw definition, no variable).

Lộ trình 8 bước để bắt đầu học AI

Đến giờ tôi vẫn mù mờ rất nhiều về AI và các chương trình học máy, mặc dù năm cuối đại học, kỳ 01/2012 đã tự tay cài đặt mạng nơ-ron từ đầu bằng C# và tham gia một dự án thực tế ở 1 trường ĐH Việt Nam, với đề tài: Dự báo tỉ lệ NGHỈ HỌC của học viên chương trình đào tạo từ xa. Kết quả chính mà nhóm chúng tôi đã đạt được bao gồm 2 mô hình và các nhân tố chính ảnh hưởng đến khả năng NGHỈ HỌC của học viên, căn cứ dựa trên hồ sơ thông tin.