Khẩu ngữ

AI RỒI CŨNG ĐẾN LƯỢT MÌNH!

Một câu nói của Gold D. Roger dành cho những đứa trẻ muốn lên thuyền ra khơi: AI RỒI CŨNG ĐẾN LƯỢT MÌNH! Cách nói khẳng khái này đại ý dạy cho những lớp trẻ, thế hệ kế cận nuôi dưỡng ý tưởng và khát vọng. Trở thành bậc nhất về một điều vĩ đại nào đấy: Là một vị vua hiền triết, là một kiếm sĩ bậc nhất, là một đầu bếp tài ba, là một nhà khảo cổ học danh tiếng, là một bác sĩ có tâm, là một người vẽ lại được bản đồ thế giới, … hay chỉ đơn giản là được lên thuyền đồng chí!

Khẩu ngữ

Khẩu ngữ là ngôn ngữ tồn tại chủ yếu ở dạng nói, được sử dụng để trao đổi tư tưởng, tình cảm trong sinh hoạt hằng ngày. Hình thức thông thường là đối thoại. Có đặc điểm cơ bản: phát ngôn ngắn, đơn giản về cấu trúc, thiên về sắc thái cảm xúc, nhiều biến thể phát âm. Ví dụ, trong tiếng Việt: - U đã về ạ! - Kìa nhà tôi nó chào u!