Tam tài

Thiên thời địa lợi nhân hòa

Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa – là thành ngữ dùng để chỉ ba yếu tố cần thiết giúp tạo nên sự thành công cho một sự kiện, một công việc, hay một điều gì đó mà con người mong muốn đạt được. Mặc dù thành ngữ này thường xuyên được sử dụng trong các diễn văn trọng thể, nhưng một số người không hiểu được thâm ý của nó và đã sử dụng nó như một sáo ngữ.