Thành ngữ

AI RỒI CŨNG ĐẾN LƯỢT MÌNH!

Một câu nói của Gold D. Roger dành cho những đứa trẻ muốn lên thuyền ra khơi: AI RỒI CŨNG ĐẾN LƯỢT MÌNH! Cách nói khẳng khái này đại ý dạy cho những lớp trẻ, thế hệ kế cận nuôi dưỡng ý tưởng và khát vọng. Trở thành bậc nhất về một điều vĩ đại nào đấy: Là một vị vua hiền triết, là một kiếm sĩ bậc nhất, là một đầu bếp tài ba, là một nhà khảo cổ học danh tiếng, là một bác sĩ có tâm, là một người vẽ lại được bản đồ thế giới, … hay chỉ đơn giản là được lên thuyền đồng chí!

Thiên thời địa lợi nhân hòa

Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa – là thành ngữ dùng để chỉ ba yếu tố cần thiết giúp tạo nên sự thành công cho một sự kiện, một công việc, hay một điều gì đó mà con người mong muốn đạt được. Mặc dù thành ngữ này thường xuyên được sử dụng trong các diễn văn trọng thể, nhưng một số người không hiểu được thâm ý của nó và đã sử dụng nó như một sáo ngữ.