Today I Learned

Lựa chọn Gatsby hay Nextjs

Gatsby vs Next Gatsby và Nexjs gần đây khá hot và được cộng đồng quan tâm. Nhìn qua, thì cả hai có vẻ rất giống nhau, và có một số điểm chung như: Khởi tạo dự án web rất nhanh Mặc định khởi tạo web SPA Mặc định hỗ trợ SEO Có đội ngũ kinh nghiệm Những điều trên khiến bạn có thể thấy khó lựa chọn thằng nào để sử dụng?

Katex

Cấu hình Hugo sử dụng katex và mmark. Không khó lắm, mất khoảng 15 phút là làm được. Sau khi cài đặt xong thì giờ quan tâm tới cách sử dụng thôi 😄 Display Block Type equation on a single line, with top and bottom spaces. Use double dollar signs as delimiter. The following $$\int_{a}^{b} x^2 dx$$ Is an integral The following \[\int_{a}^{b} x^2 dx\] Is an integral Display Inline Type the equation as per usual, nothing extra needed.